#britt

#britt

October 1, 2021


Oil on canvas 50x70

August 15, 2023


Britt en Sharon
Oil on canvasboard 50x70

May 1, 2023


Four legs, Four hands, Ode aan de [Madonna van Fouquet](https://kmska.be/nl/meesterwerk/madonna-omringd-door-serafijnen-en-cherubijnen/)

Oil on canvasboard 50x70

November 1, 2022


Seated study of Britt. Oil on canvas 50x70